Laixeviet.com

Trang web trực tuyến học luật giao thông và hướng dẫn lái xe ô tô và xe máyĐường dưới 60 km/h - Vạch số 1.18: Bắt buộc phải đi theo hướng mũi tên


Đường dưới 60 km/h - Vạch số 1.1: Cấm đè vạch, phân chia 2 dòng xe ngược chiều


Đường dưới 60 km/h - Vạch số 1.4: Vạch liền màu vàng. Cấm dừng, đỗ xe


Đường dưới 60 km/h - Vạch số 1.7: Chỉ hướng rẽ tại nơi giao nhau